XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

Doanh nghiep ben vung

1.TẠI SAO XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

        Hiện nay, cộng đồng quốc tế đang tập trung nổ lực để xây dựng nền kinh tế xanh, ở đó yêu cầu mức phát thải ô nhiễm giảm đến mức thấp nhất để bảo vệ sự sống toàn nhân loại trước hiểm họa từ thiên nhiên do hậu quả của biến đổi khí hậu. Vì vậy, doanh nghiệp xanh hướng đến phát triển bền vững sẽ được chào đón với lợi thế cạnh tranh rất cao về xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ, Euro, Nhật và Asian.

         Đối với thị trường nội địa, cộng đồng đã bắt đầu tẩy chay các doanh nghiệp gây hủy hoại môi trường, sản phẩm bẩn không còn chỗ đứng trên thị trường. Bên cạnh đó, suốt hơn 2 thập kỷ qua, phát triển công nghiệp, nền nông nghiệp độc hại với dư lượng hóa chất tồn lưu trong thực phẩm, đất, nước đã gây tổn hại nặng nề cho kinh tế, xã hội, bệnh tật gia tăng. Đứng trước nguy cơ bị đào thải, con đường duy nhất để tồn tại cho doanh nghiệp là hướng đến “Doanh nghiệp cộng đồng bền vững”, nơi đó doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn đóng góp để xây dựng cộng đồng bền vững hướng đến “Zero” chất thải, được cộng đồng ủng hộ và tiêu thụ sản phẩm.

         Ngoài ra, chương trình chuyển đổi chất thải sẽ tạo ra việc làm mới sẽ giúp hàng triệu người dân thoát nghèo, là mắc xích quan trọng để phát triển nông nghiệp hữu cơ cho năng suất cao, giá trị lớn và nông sản an toàn đến tay người tiêu dùng – chính gia đình bạn. Đồng thời, doanh nghiệp bền vững sẽ tạo cơ hội để phát triển các ngành mới như năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, nhiệt…), giao thông công cộng chất lượng cao. Đó là lý do mà doanh nghiệp cần bắt đầu cho mình hành trình chuyển đổi để trở thành doanh nghiệp vì cộng đồng và cũng vì chính sự tồn vong của doanh nghiệp.

         Đây là chương trình tư vấn, đào tạo xây dựng trực tiếp cho doanh nghiệp theo chương trình của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững – UNDP, hướng đến chứng nhận doanh nghiệp bền vững.

2.ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

– Các cấp quản lý, lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp

– Cán bộ phụ trách mảng môi trường, CSR (trách nhiệm xã hội)

– Cá nhân mong muốn trở thành cá bộ môi trường, CSR.

3.NỘI DUNG THỰC HIỆN

Module 1: Xây dựng lộ trình và tiêu chí cho doanh nghiệp bền vững

Module 2: Tuân thủ tiêu chí pháp luật  bảo vệ  môi trường

Module 3: Thiết kế sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường

Module 4: Xây dựng chương trình tiêu dùng bền vững

Module 5: Xử lý nước thải, tái sử dụng, tiết kiệm nước sạch và bảo vệ nguồn nước

Module 6: Chương trình năng lượng, tiết kiệm năng lượng

Module 7: Quản lý và chuyển đổi chất thải rắn theo hướng phát thải “Zero Waste”

Module 8: Kiểm soát khí thải, chung tay ứng phó biến đổi khí hậu

Module 9: Chiến dịch cộng đồng bền vững  – Thiết kế và triển khai

Module 10: Chương trình đào tạo năng lực, thay đổi thói quen hành vi – tư duy

Module 11: Đánh giá rủi ro, kế hoạch hành động bền vững

4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, TƯ VẤN

 

Chương trình sẽ tư vấn, đào tạo xây dựng trực tiếp cho doanh nghiệp cụ thể theo chương trình của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững – UNDP, hướng đến chứng nhận doanh nghiệp bền vững.

5. ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

 

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã thực hiện tư vấn, đào tạo về môi trường, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, chuyển đổi chất thải hơn 15 năm cho các tổ chức trong nước và quốc tế. Đồng thời là cố vấn cho nhiều công ty tư vấn về môi trường lớn tại Việt Nam.