LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6/2016 TẠI LEADING QUALITY

LICH KHAI GIANG T6

Bài viết, khóa học được quan tâm:

1.Lịch khai giảng tháng 5/2016

2.Khóa học chuyên gia HSE ứng dụng NLP Kiểm soát hành vi an toàn

3.Khóa học Luật và hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp (đào tạo trực tuyến Webinar)

4.Khóa học Kiểm soát hành vi an toàn ứng dụng kỹ thuật NLP (khóa chuyên gia).

5.Khóa học Chuyên gia QA/QC Kiểm soát chất lượng (Qùa tặng khóa học về NLP).

6.Khóa học Kiểm soát an toàn thực phẩm ISO 22000/HACCP