KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT THÁNG 9

 KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 9

Giảm  20% học phí cho Khóa học THÁNG 9 Cho BẠN đến HẾT NGÀY 12/9/2016:

 

 

 

Bạn sẽ quan tâm đến các khóa học sau:

1/Khóa học HSE ứng dụng Kỹ thuật Coaching NLP + Kiểm soát hành vi BBS

2/Khóa học Thiết lập và Quản lý hệ thống môi trường doanh nghiệp

3/Khóa học QA/QC – Kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng

4/Kiểm soát hệ thống an toàn thực phẩm ISO 22000/HACCP

5/Khóa học Kiểm soát hành vi an toàn (BBS) + Coaching NLP (Nâng cao)