Ứng dụng NLP phát triển mối quan hệ hoàn hảo

  1.Mục tiêu khóa học Ứng dụng NLP phát triển bản thân mối quan hệ hòa hảo nhằm giúp học viên nắm vững các nguyên tắc trong hoạt động giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân và cá nhân với tập thể. Có khả năng nhận diện từng kiểu người (V, K, A, và…

Continue Reading →

Tài liệu kiểm soát hành vi an toàn ứng dụng NLP

Phát triển bản thân - Leading Quality

DOWNLOAD TAI LIEU KIEM SOAT HANH VI AN TOAN

Continue Reading →

Phát triển bản thân

Phát triển bản thân

Continue Reading →

Page 2 of 2